Introducerea Certificatului Verde Digital – un pasaport COVID-19?18 martie 2021

La data de 17 martie 2021, Comisia Europeana a propus un Regulament privind un cadru pentru eliberarea, verificarea si acceptarea adeverintelor interoperabile de vaccinare, de testare si de vindecare in vederea facilitarii liberei circulatii in timpul pandemiei de COVID-19 (Certificatul Verde Digital/ Adeverinta Electronica Verde). O alta propunere pentru un Regulament privind Certificatele Verzi Digitale pentru cetateni din state terte care domiciliaza sau au resedinta in mod legal in UE a fost, de asemenea, facut public.

Ce este Certificatul Verde Digital?

In primul rand, Certificatul Verde Digital poate fi emis numai cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor familiilor acestora, indiferent de nationalitatea lor. In acelasi timp, cetatenii statelor terte care nu intra sub incidenta regulamentului mentionat mai sus, dar care au resedinta sau locuiesc in mod legal pe teritoriul unui stat membru UE si care sunt indreptatiti sa calatoreasca in alte State Membre vor beneficia de prevederile care sunt aplicabile cetatenilor UE.

Conform propunerii de regulament, Certificatul Verde Digital inseamna certificate interoperabile cuprinzand informatii referitoare la situatia de vaccinare, testare si/sau recuperare a detinatorului emise in contextul pandemiei COVID-19.

Astfel, Certificatul Verde Digital incorporeaza practic trei tipuri de certificate, dupa cum urmeaza:

  • un certificat care confirma faptul ca detinatorul a primit un vaccin COVID-19 in Statul Membru emitent al certificatului (“certificatul de vaccinare“);

  • un certificat care indica rezultatul detinatorului si data testului NAAT sau un test rapid antigen prevazut pe lista comuna si actualizata a testelor rapide antigen COVID-19 stabilita pe baza Recomandarii Consiliului 2021/C 24/0121 (“certificatul de test”);

  • un certificat care confirma ca detinatorul s-a recuperat dupa infectia cu SARS-CoV-2 dupa un test NAAT pozitiv sau un test rapid antigen pozitiv prevazut pe lista comuna si actualizata a testelor rapide antigen COVID-19 stabilita pe baza Recomandarii Consiliului 2021/C 24/0121 (“certificatul de recuperare”).

Acesta poate fi emis in format digital sau pe hartie sau in ambele forme si in mod gratuit.

Ce inseamna Certificatul Verde Digital pentru cetatenii UE?

Unul dintre considerentele propunerii de regulament prevede ca ar trebui sa se instituie un cadru comun pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea impotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 si vindecarea de COVID-19, pentru a facilita exercitarea dreptului la libera circulatie si sedere pe teritoriul Statelor Membre ale UE. Cu toate acestea, se prevede faptul ca acest cadru legal nu ar trebui inteles in sensul in care ar facilita sau incuraja adoptarea unor restrictii pentru libera circulatie sau alte drepturi fundamentale, ca raspuns la pandemie.

In lumina Recomandarii (UE) 2020/1475, orice restrictii privind libera circulatie a persoanelor in cadrul UE instituite pentru a limita raspandirea COVID-19 ar trebui sa se bazeze pe motive specifice si limitate de interes public, si anume protectia sanatatii publice. Este necesar ca aceste limitari sa fie aplicate in conformitate cu principiile generale ale dreptului UE, in special proportionalitatea si nediscriminarea. Orice masuri luate ar trebui, astfel, sa nu fie extinse dincolo de ceea ce este strict necesar pentru protectia sanatatii publice.

Pe cale de consecinta, Certificatul Verde Digital poate fi considerat drept un pasaport privind starea de sanatate in cadrul UE, atata vreme cat situatia epidemiologica impune acest lucru.

Pe de alta parte, exista premise pentru nediscriminarea intre persoane vaccinate si nevaccinate, prin implementarea certificatelor privind testul COVID-19 si a certificatelor celor care s-au recuperat de COVID-19, nu numai a certificatelor de vaccinare. Astfel cum si Comisia Europeana a statuat, Certificatul Verde Digital nu va fi o conditie prealabila pentru libera circulatie si, totodata, nu se vor introduce controale la frontierele interne pentru a verifica certificatele.

Care sunt urmatorii pasi?

Pentru a intra in vigoare, propunerea de regulament trebuie sa fie adoptata de catre Parlamentul European si Consiliu si, de asemenea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se subintelege faptul ca sistemul Certificatului Verde Digital va fi suspendat odata ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) declara incetarea starii de urgenta internationala de sanatate publica determinata de COVID-19.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate