Cine are obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real si care este termenul de depunere?20 iulie 2020

Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului (21 iulie 2019) anumite categorii de entitati au obligatia sa identifice si sa declare beneficiarul real.

Legea nr. 129/2019 a fost modificata insa de mai multe ori pana in prezent. Care este situatia actuala? Pentru conformarea cu legislatia in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, trebuie avute in vedere o serie de aspecte.

Cine are obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real?

 • societati supuse inregistrarii in Registrul Comertului: SRL, SA;

 • ! Important: Firmele constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali nu mai au obligatia de a depune declaratia.

 • ONG-uri - asociatii si fundatii;

 • fiducii si constructii similare acestora.

Cum se determina beneficiarul real?

 1. In cazul SRL si SA: beneficiarul real este persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta SRL/SA prin: a) exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot; b) prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator; c) prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate.

 2. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate.

  In cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana conform celor de mai sus sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, va fi declarat beneficiar real persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului.

 3. In cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare: a) constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii; b) fiduciarul/fiduciarii; c) beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara; d) oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

 4. In cazul ONG-urilor: a) asociatii sau fondatorii; b) membrii in consiliul director; c) persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia; d) in cazul asociatiilor, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite; e) oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra respectivei ONG.

Cand se depune declaratia privind beneficiarul real?

 • pentru societatile inregistrate la Registrul Comertului – termenul de depunere a declaratiei s-a prelungit pana la 1 noiembrie 2020.

 • la inmatricularea si inregistrarea noilor societati, asociatii si fundatii (si anume la infiintarea unei societati/asociatie/fundatie noua);

 • ori de cate ori intervine o modificare a datelor declarate anterior: daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Care este sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei?

Este important sa se acorde o atentie sporita respectarii acestei obligatii, intrucat nerespectarea de catre reprezentantul legal a obligatiei de depunere a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate