Masuri luate de angajatori cu privire la contractul individual de munca in contextul starii de urgenta determinate de COVID-197 mai 2020

In contextul starii de urgenta cauzate de noul coronavirus, angajatii se pot vedea in situatii precum: contractul individual de munca („CIM”) le-a fost suspendat sau au fost concediati de catre angajator.

In principiu, in timp ce suspendarea CIM poate fi justificata in contextul starii de urgenta, incetarea raporturilor de munca poate ridica indoieli in ceea ce priveste legalitatea masurii incetarii dispuse de angajator.

Conform Codului muncii, suspendarea si incetarea contractului individual de munca poate interveni in urmatoarele conditii:

Suspendarea CIM

Cazuri si motive:

 1. suspendare de drept, printre altele, in urmatoarele cazuri:

  • pe durata carantinei

   Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 313/26.02.2020 pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei, se instituie masura de carantina a persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei venind din zonele afectate de COVID-19, fie prin carantinare in spatii special amenajate, fie prin autoizolare la domiciliu pe o perioada de 14 zile.

   Totodata, in cazul unui salariat confirmat cu COVID-19, angajatorul are obligatia sa informeze Directia de Sanatate Publica pe raza careia isi desfasoara activitatea.

   Pe durata carantinei, salariatii nu mai presteaza munca si nu vor incasa drepturile salariale, insa vor avea dreptul la o indemnizatie de carantina. Iesirea din carantina dupa cele 14 zile, respectiv externarea din spital, se vor face dupa efectuarea a 2 teste negative pentru COVID-19 efectuate la un interval minim de 24 ore, insotite de avizul epidemiologic emis de Directia de Sanatate Publica judeteana/a municipiului Bucuresti. Ulterior, salariatii vor putea iesi din concediul de carantina, iar contractul individual de munca va continua sa isi produca efectele, salariatii putandu-si relua activitatea si primi drepturile salariale.

   ! Pe durata carantinei angajatorii nu pot decide incetarea CIM.

  • in cazul fortei majore

   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice și fiscal-bugetare defineste forta majora ca fiind imprejurarea imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea intreprinderii mici si mijlocii, afectare atestata prin certificatul de situatie de urgenta.

   ! Nu vor fi imprevizibile masurile luate de autoritati in conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenta, astfel ca nu constituie forta majora, de exemplu, restrictiile de circulatie care determina afectarea activitatii angajatorului.

   Pentru invocarea valabila a fortei majore pentru suspendarea CIM ar trebui intrunite anumite conditii principale:

  • imprevizibilitatea evenimentului – or, in contextul in care raspandirea COVID-19 a fost/este de notorietate la nivel public, consideram ca nu s-ar putea retine caracterul imprevizibil;

  • caracterul absolut invincibil al evenimentului – in cazul in care telemunca/ munca la domiciliu este posibila, consideram ca nu se poate retine aceasta conditie; astfel, numai imposibilitatea prestarii muncii poate determina suspendarea CIM.

  Pe durata starii de forta majora, salariatul nu presteaza munca si nu este indreptatit la plata salariului, iar la incetarea evenimentului de forta majora CIM poate fi reluat.

  ! Pe durata starii de forta majora angajatorii nu pot decide incetarea CIM.

 2. suspendare prin acordul partilor:

 3. Daca salariatul si angajatorul decid de comun acord suspendarea CIM, acestia vor putea semna un act aditional prin care vor mentiona si durata suspendarii. Reluarea CIM se va putea face tot prin acordul de vointa a partilor, cu semnarea unui act aditional la CIM in acest sens.

  ! Important: atat vointa salariatului, cat si a angajatorului trebuie sa fie exprimata in mod liber, intrucat in caz contrar, acordul poate fi anulat.

 4. suspendare la initiativa salariatului sau a angajatorului - in acest din urma caz, angajatorul poate suspenda CIM in situatia intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

 5. Potrivit art. XI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in contextul starii de urgenta, suspendarea CIM este reglementata pentru cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare – somajul tehnic. Astfel, masurile de protectie a salariatilor prevazute in OUG nr. 30/2020 se pot aplica doar in acest caz de suspendare a CIM mentionat mai sus, nu si in alte cazuri de suspendare (precum forta majora sau starea de carantina). Masurile de protectie mentionate constau in acordarea de indemnizatii in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut, adica 4.071 lei.

  Indemnizatiile pentru somajul tehnic sunt suportate, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada starii de urgenta.

  Cu toate acestea, pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.

  Incetarea CIM la initiativa angajatorului

  Motive pentru concedierea salariatilor:

  • motive care tin de persoana salariatului (de exemplu, pentru savarsirea unei abateri disciplinare, in cazul in care salariatul este arestat preventiv, incapacitate de munca dovedita medical sau in caz de necorespundere profesionala);

  • motive care nu tin de persoana salariatului (desfiintarea locului de munca – care trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa).

  Procedura concedierii individuale sau colective este strict reglementata de Codul muncii, iar concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

  Nu in ultimul rand, salariatii ar trebui sa acorde o atentie sporita masurilor luate de angajatori in contextul economic actual, intrucat, chiar in situatia starii de urgenta, salariatii continua sa fie protejati prin dispozitiile legale relevante.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate