Semnatura electronica pe documentatiile de arhitectura, constructii si urbanism25 august 2020

Incepand cu data de 21 august 2020, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism, care isi propune reglementarea utilizarii semnaturii electronice pe documentele si documentatiile elaborate in domeniile constructii, arhitectura si urbanism.

Care sunt noutatile pentru profesionistii din arhitectura, constructii si urbanism?

Ordonanta de urgenta nr. 140/2020 simplifica procedura obtinerii autorizatiei de construire si a altor avize/ acorduri. Pe scurt, nu mai este obligatorie transmiterea documentelor in format fizic cu semnatura olografa (semnatura de mana) si stampila sau parafa profesionala catre autoritati/ institutii pentru emiterea de avize, acorduri, aprobari si autorizatii.

Arhitecti, auditori energetici pentru cladiri, experti tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si dirigintii de santier, specialisti in amenajarea teritoriului sau in urbanism, specialisti in domeniul protejarii monumentelor istorice, ingineri constructori, pot elabora orice documente/ documentatii in activitatea lor profesionala, in toate fazele de elaborare ale documentatiei tehnice, cu semnatura electronica calificata.

Cum pot fi depuse documentatiile din acest moment?

Este important de mentionat faptul ca se poate opta in continuare pentru elaborarea documentatiilor in format fizic ca si pana acum. Prin urmare, documentele pot fi depuse in continuare pe suport hartie cu semnatura de mana (olografa) sau se pot inainta autoritatilor integral in forma electronica cu semnatura electronica calificata. Indiferent de suportul material al documentelor, acestea au aceeasi forta juridica si nu va prevala semnatura electronica calificata asupra semnaturii olografe sau invers.

In masura in care se opteaza pentru elaborarea si transmiterea documentelor in format electronic, piesele scrise si desenate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa fie prezentate integral in forma electronica;

  • sa fie semnate de catre toti specialistii prevazuti de lege cu semnatura electronica calificata eliberata de un prestator de servicii de incredere calificat (prevazut in Trusted List – pentru a vedea daca semnatura electronica este emisa de un prestator calificat verifica Trusted List;

  • sa indeplineasca conditiile de fond prevazute de legislatia in vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

Practic, pentru orice documente precum memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor, studii de fundamentare, studii tehnice suport, analize, cercetari, studii de impact, proiecte de specialitate, profesionistul va detine si va putea aplica semnatura electronica calificata; se elimina astfel complet necesitatea de a elabora, printa si semna in format fizic aceste documentatii.

Atentie! Este posibila alegerea fie intre intocmirea documentatiilor in format fizic cu semnatura olografa (de mana) si depunerea fizica ca atare, fie transmiterea integrala in format electronic cu semnatura electronica calificata. Nu se poate elabora documentatia in format fizic, scana si transmite in format electronic fara semnatura electronica calificata emisa de un prestator autorizat (inscris in Trusted List.

Ce obligatii au specialistii in domeniile constructii, arhitectura si urbanism?

Daca vei alege sa achizitionezi o semnatura electronica calificata in activitatea ta profesionala ca arhitect sau specialist in constructii/ urbanism, trebuie sa comunici autoritatii competente care ti-a acordat dreptul de practica sau de semnatura (precum Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), Registrul Urbanistilor din Romania etc.) numele prestatorului de servicii de incredere calificat care a eliberat semnatura electronica calificata si perioada de valabilitate a semnaturii, in termen de 5 zile de la data eliberarii acesteia.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate