Drept civil. Contracte. Dreptul familiei. Drept succesoral.

Drept civil. Contracte. Dreptul familiei. Drept succesoral.

Dreptul civil reprezinta ramura de drept prezenta in majoritatea raporturilor juridice, incepand cu contractele pe care le incheiem zilnic, pana la aspecte de dreptul familiei si succesiuni.

Contracte de vanzare, inchiriere, antrepriza/ prestari servicii. Garantii. Drepturi imobiliare.

Serviciile noastre juridice acopera:

 1. Contracte si obligatii

  • contract de vanzare;

  • contract de inchiriere;

  • contract de arendare;

  • contract de antrepriza/ prestari servicii;

  • contract de mandat;

  • contract de imprumut;

  • contract de asigurare;

  • contract de renta viagera;

  • contract de intretinere;

  • incheierea contractelor cu semnatura electronica, pentru incheierea valabila si puterea executorie a acestora;

  • nulitatea, interpretarea, efectele, cesiunea, incetarea contractului;

  • plata nedatorata;

  • imbogatirea fara justa cauza;

  • raspunderea civila contractuala si delictuala.

 2. Garantii

  • garantii personale, fideiusiune;

  • ipoteca, privilegii;

  • scrisoare de garantie bancara, scrisoare de confort;

  • gaj si drept de retentie.

 3. Drepturi imobiliare

  • apararea dreptului de proprietate privata: revendicare imobiliara si mobiliara;

  • uzucapiune;

  • accesiune;

  • superficie;

  • uzufruct;

  • uz si abitatie;

  • servituti;

  • evacuare.

Dreptul familiei & Drept succesoral

Asistenta noastra juridica include:

 • alegerea regimului matrimonial, incheierea conventiei matrimoniale/ conventie de casatorie de separatie de bunuri/ comunitate conventionala intre soti;

 • adoptia;

 • autoritatea parinteasca, actiunea in tagada paternitatii, contestarea filiatiei, obligatia de intretinere intre parinti si copiii lor minori, intre fostii soti, contributia parintilor, in caz de divort, la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a copiilor rezultati din casatorie;

 • procedura divortului, formularea actiunii de divort, intocmirea dosarului de divort si stabilirea strategiei de urmat;

 • asistenta si reprezentare in actiuni de divort, pe fondul cauzei si in caile de atac pe durata procesului de divort;

 • acordare despagubiri/ prestatie compensatorie;

 • partajul bunurilor comune si efectele juridice ale regimului matrimonial ales sau modificat de catre soti cu privire la actiunea de partaj si la raporturile patrimoniale dintre soti;

 • succesiuni transfrontaliere si Certificatul European de Mostenitor (CEM);

 • partaj succesoral, raport al donatiilor, reductiunea liberalitatilor excesive;

 • recunoastere calitate de mostenitor;

 • stabilire cote succesorale in functie de clasele de mostenitori si gradele de rudenie, identificarea activului si pasivului succesoral;

 • asistenta juridica in procedura notariala de acceptare/ renuntare la mostenire/ dezbatere succesiune;

 • actiunea in constatarea nulitatii sau a anularii testamentului si anularea certificatului de mostenitor;

 • asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti in orice fel de litigii din materia succesiunii.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate