Contractele de inchiriere trebuie inregistrate obligatoriu la ANAF in 202310 ianuarie 2023

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, redevine obligatorie inregistrarea la ANAF a contractelor de inchiriere, conform OG nr. 16/2022, astfel cum prevede noua procedura de inregistrare la ANAF a contractelor de inchiriere.

Cine trebuie sa indeplineasca aceasta obligatie?

Contribuabilii care beneficiaza de venituri in urma cedarii folosintei bunurilor din patrimonial personal (chirii) au obligatia de a inregistra, la organul fiscal competent, contractul de inchiriere, precum si eventualele modificari efectuate anterior, in termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii contractului sau modificarii contractului de inchiriere. Daca ai venituri din chirii, trebuie sa inregistrezi contractul de inchiriere la fisc, toate contractele de inchiriere trebuie inregistrate la ANAF.

Este important de mentionat ca, in cazul contractelor de inchiriere aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2023, obligatia de inregistrare trebuie indeplinita in termen de cel mult 90 de zile de la data la care aceasta obligatie a intrat in vigoare. In alte cuvinte, contractele de inchiriere in vigoare la 1 ianuarie 2023 trebuie inregistrate pana la 31 martie 2023.

Exista si exceptii de la inregistrarea la ANAF a contractelor de inchiriere?

Contractele de arenda si cele ce fac referire la inchirierile in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala fac exceptie de la aceasta obligativitate.

Ce implica noua procedura de inregistrare la ANAF a contractelor de inchiriere?

In vederea respectarii noii proceduri de inregistrare la ANAF a contractelor de inchiriere este important sa se completeze si sa se transmita formularul 168 catre organul fiscal.

Cererea trebuie sa se completeze in dublu exemplar, unul urmand a fi pastrat de catre contribuabil. In situatia in care exista mai multi proprietari ai bunului ce face obiectul contractului de inchiriere, fiecare dintre acestia are obligatia sa inregistreze contractul la ANAF. La cerere trebuie sa se anexe o copie conforma cu originalul a contractului de inchiriere.

Depunerea se poate face in trei moduri:

  • Online, in format electronic;

  • La registratura ANAF, personal sau prin imputernicit;

  • In format tiparit, prin posta, cu confirmare de primire.

In functie de modalitatea de depunere, data de inregistrare a contractului de inchiriere coincide cu data inregistrarii cererii online, a inregistrarii acesteia la registratura ANAF sau cu data postei. Ulterior, inregistrarea contractelor de inchiriere se realizeaza in cel mult cinci zile de la data la care este depusa cererea.

In cazul in care persoanele care obtin venituri din inchiriere nu isi indeplinesc aceasta obligatie, ele vor fi atentionate de autoritati cu privire la acest lucru.

Unde se inregistreaza contractele de inchiriere?

Organul fiscal competent este reprezentat de:

  • organul fiscal in a carui raza teritoriala are domiciliul fiscal persoana fizica rezidenta;

  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul imobil care face obiectul contractului de inchiriere/organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului, dupa caz, pentru persoanele fizice nerezidente;

  • organul fiscal in raza caruia se face constatarea inchirierii bunului mobil, in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Cum se face dovada indeplinirii obligatiei?

Dovada inregistrarii contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este reprezentata de:

  • copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la ANAF - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent;

  • copia cererii, insotita de confirmarea de primire - pentru cererile depuse prin posta cu confirmare de primire;

  • copia cererii, insotita de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor - pentru cererile depuse online.

Ce se intampla in cazul persoanelor juridice?

Persoanele juridice care obtin venituri din chirii ar trebui sa aiba obiectul de activitate specific autorizat, cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Aceste venituri ale persoanelor juridice se incadreaza in veniturile afacerii, pentru care firma plateste impozit. Inregistrarea obligatorie din 2023 nu vizeaza persoanele juridice, ci persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, intrucat in cazul acestora exista mai degraba riscul nedeclararii veniturilor.

Cu toate acestea, o firma isi poate inregistra contractele de inchiriere la ANAF, beneficiul fiind ca acele contracte de inchiriere vor fi titluri executorii pentru plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract. In alte cuvinte, chiriasii pot fi executati silit mai usor daca inchirierea este inregistrata la fisc.

Daca ai si alte intrebari in acest sens sau ai nevoie de ajutor in vederea completarii declaratiei, programeaza o sedinta de consultanta chiar acum printr-un click aici.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate