Reglementarea monedelor virtuale din perspectiva legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor4 mai 2020

La data de 15 aprilie 2020 a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Printre modificari se numara urmatoarele:

  1. se reglementeaza concepte precum:

   • monede virtuale, ca fiind o reprezentare digitala a valorii care nu este emisa sau garantata de o banca centrala sau de o autoritate publica, nu este in mod obligatoriu legata de o moneda instituita legal si nu detine statutul legal de moneda sau de bani, dar este acceptata de catre persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb si poate fi transferata, stocata si tranzactionata electronic;

   • furnizor de portofel digital inseamna o entitate care ofera servicii de pastrare in siguranta a unor chei criptografice private in numele clientilor sai, pentru detinerea, stocarea si transferul de moneda virtuala.

  2. se completeaza lista entitatilor raportoare adaugandu-se:

   • auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila, alte persoane care furnizeaza, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;

   • agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10 000 EUR sau mai mult;

   • alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;

   • furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;

   • furnizorii de portofele digitale;

   • persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10 000 EUR sau mai mult;

   • persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata de zone economice libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10 000 EUR sau mai mult.

  3. entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele;

  4. institutiile de credit si institutiile financiare transmit rapoarte privind transferurile externe in si din conturi, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele;

  5. se modifica procedurile de cunoastere a clientelei, in sensul in care se poate realiza identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza documentelor, datelor sau informatiilor obtinute din surse credibile si independente, inclusiv, daca sunt disponibile, prin mijloacele de identificare electronica, si a serviciilor de incredere prevazute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE sau a oricarui alt proces de identificare sigur, la distanta sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat la nivel national de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor;

  6. entitatile raportoare au obligatia de a obtine o dovada a inregistrarii beneficiarilor reali sau informatii din registrele centrale ale beneficiarilor reali ori de cate ori incep o noua relatie de afaceri cu persoane care sunt supuse obligatiei inregistrarii informatiilor privind beneficiarul real;

  7. entitatile raportoare care fac parte dintr-un grup au obligatia sa puna in aplicare politici, proceduri si instruiri la nivel de grup, inclusiv politici de protectie a datelor si politici si proceduri privind schimbul de informatii in cadrul grupului in scopul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului, pe care le aplica si la nivelul sucursalelor, agentilor, distribuitorilor si al filialelor detinute in proportie majoritara din statele membre si din tarile terte;

  8. in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, au obligatia de a transmite organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entitati fara personalitate juridica care au deschise conturi la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si celelalte informatii prevazute la art. 61 alin.2 lit. (a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta ordonanta de urgenta, privitoare la identitatea persoanelor si la numarul IBAN.

Pentru intrebari despre serviciile noastre si pentru evaluarea initiala pro bono a aspectelor de natura juridica......ne puteti contacta prin formularul de mai jos si va vom raspunde in cel mai scurt timp:

Telefon:
0737.376.247

Copyright © Andreea Rainer - Cabinet de Avocat. Toate drepturile rezervate. || Termeni si conditii || Politica de confidentialitate